De vakantie is afgelopen en wat hebben we genoten. Natuurlijk was alles door Corona dit jaar anders, maar net als iedereen deden we ons best het zo leuk mogelijk te maken en zo gewoon mogelijk. Daar voelt iedereen zich toch het prettigst bij, toch?
Dat kon natuurlijk ook, omdat er niemand bij ons en bij onze naasten Corona had. Natuurlijk hoop ik dat dit zo blijft. En dat dit voor jou hetzelfde was en blijft!

Vakantie! Ontspannend leren en ontdekken!
In de vakantie heb je lekker tijd voor elkaar. Alles gaat ontspannen. Opstaan, lekker lummelen. Doen waar je zin in hebt. Veel samen en tijd voor elkaar. Kortom genieten van en met elkaar. En natuurlijk zijn er momenten genoeg dat je elkaar toch achter het behang wilt plakken. Of, zoals bij ons thuis een uitdrukking is ‘om ze naar de tent te schoppen’…. Want bij ons is het in elk geval niet de hele tijd gezellig!
Wij liepen op een dag door het Anne Frank Museum, wat heerlijk om dit gewoon rustig, zonder veel anderen om je heen door te kunnen lopen. Nou ja, heerlijk, dat is wellicht een verkeerd woord voor deze plek. Bijzonder. En opeens zie ik dat de ene veel meer kan lezen dan ze tot nu toe liet zien. De ander stelt hele doordachte vragen over het leven; een diepgang die anders vaak verborgen blijft.
Op een ander moment wordt er spontaan gerekend, terwijl dat echt absoluut niet haar favoriete vak is. Ze doorziet het tientalligstelsel opeens veel beter en legt gelijk de link naar de honderdjes,…

School en stress; soms hangt het samen
In de vakantie heb je oog voor de stappen die je kinderen maken, maar in ontspannen toestand leer je ook makkelijk. Zeker als het bij je interesse (van dat moment) past.
Bij veel kinderen geeft het ‘moeten’ van school best veel stress. Niet dat ze dit zo zullen verwoorden, maar dat ervaren ze zo.
Op een gegeven moment was het beleid op een school dat kleuters 17 letters moesten kennen, in een vlot tempo. Dat was belangrijk, want zo wisten de kleuterjuffen aan de leerkrachten door te geven of kinderen aan de voorwaarden voor lezen voldeden. Bovendien waren de ‘zwakke’ broeders, die hier moeite mee hadden, gelijk goed in het vizier.
Een van de leerlingen wilde graag met de blokken spelen, en de letters interesseerden hem niet. Hij vond de kring sowieso lastig. Dat was lang stil zitten, lang luisteren. Niet direct dat waar hij blij van werd. En die letters konden hem gestolen worden. Hij deed braaf mee, de eerste minuten, maar voelde al snel dat het niet goed ging.
In diezelfde week mocht deze jongen, zo zei zijn juf, nog een keer gezellig in een klein groepje werken. Leuk, dacht hij waarschijnlijk, tot diezelfde letters tevoorschijn kwamen. Op dit moment voelt dit jongetje al snel dat hij iets niet ‘goed genoeg kan’. Jammer genoeg word dit aan letters gekoppeld.
Wanneer deze jongen gewoon zijn eigen ontwikkeling en interesse had mogen volgen, was hij volop de blokkenwereld in gedoken en op een gegeven moment was zijn interesse voor lezen en letters wel gekomen. Nu is het bij ons jammer genoeg zo, dat kinderen moeten leren wat bij hun ‘groep’ hoort aangeboden te worden. Hij kreeg een negatieve gevoel bij letters. Dit bleef ook in groep 3 en hij had slechte leesresultaten.

Observeren geeft veel informatie!
Had de juf deze jongen geobserveerd, dan had ze gezien dat hij met blokken bouwen de blokken nog doorgaf van zijn ene hand naar de andere. Hij was een topper in bouwen, maar het overkruisen van zijn middenlijn ging nog erg lastig.
Deze juf had ook kunnen zien dat hij het lastig vond de begrippen naast, voor, achter goed toe te passen. Het was wellicht zinniger geweest dit in het blokken bouwen met hem te oefenen. Nog beter was het dit met zijn lichaam te ervaren.

Want als je lichaam iets kan en begrijpt, dan zijn je hersenen klaar om het ook daadwerkelijk te leren in andere situaties zoals leren lezen.

Wat kan je doen als leren op school moeizamer lijkt te gaan dan thuis?

  • Leg geen nadruk op presteren, op school of thuis.
  • Oefen zonder te oefenen. Gaat lezen niet goed, lees vooral veel voor, zodat lezen toch iets leuk is, omdat je kind gaat ervaren dat het in een hele andere wereld meegenomen wordt.
  • Doe in de auto spelletjes die een link hebben met wat lastig is
  • Praat op school over de druk en neem hier voorbeelden van thuis mee; wanneer lukt het thuis wel.
  • En werk aan de algemene ontspanning van het kinderlijf en het kinderbrein. Haal op alle fronten de stress eraf.
  • Ga op onderzoek naar mogelijke onderliggende oorzaken wanneer het leren thuis in de vakantie ook erg moeizaam gaat, terwijl je gevoel zegt dat het er zeker wel in zit!

Voel je welkom bij Mooi Rechtop, of één van mijn collega’s. Wij kijken of het lichaam, het brein, de zintuigen klaar zijn voor leren.