Primaire reflexen

Reflexintegratie geeft je de kans je neurale-motorische-zintuiglijke basis zo optimaal mogelijk neer te zetten!
Er zijn vele primaire reflexen die maken dat we ons als baby ontwikkelen. Allemaal hebben ze een stimulus en een bijbehorend bewegingspatroon . Door dit als baby eindeloos te doen, doordat de stimulus de beweging initieert, krijgen we onze spieren onder controle op een bewust niveau en ontwikkelen we neurale verbindingen.
Die neurale verbindingen zorgen ervoor dat elk stukje van ons brein (hersenstam, middenbrein en neo-cortex) allemaal goed met elkaar in verbinding staan.
Zo hebben we de mogelijkheid om onze emoties te reguleren, om te automatiseren, onze balans te houden, informatie te verwerken, meerdere dingen tegelijk te doen of bijvoorbeeld te organiseren en te plannen.

Reflexintegratie is een prachtige manier van werken. Simpel gezegd laat je het lichaam de bewegingspatronen doen die het als baby niet optimaal heeft gedaan en zodoende worden neurale verbindingen die nog missen aangelegd, of je haalt samen stress weg, waardoor alle gebieden in het brein elkaar weer zonder problemen kunnen bereiken.

Sommige reflexen hebben een heel duidelijk effect. Voetreflexen hebben bijvoorbeeld invloed op de voetafwikkeling, balans, maar werken ook door op het sociale en emotionele vlak. Dat herken je in onze taal wanneer we deze figuurlijk gebruiken; moeilijk van standpunt af te krijgen of snel uit het veld geslagen.
Zo heeft elke reflex duidelijke uitdagingen op fysiek en lichamelijk vlak, maar ook een relatie met sociale en emotionele en/of cognitieve uitdagingen.

Wanneer alle primaire reflexen goed ontwikkeld zijn, heb je een stevig fundament waarop de andere vaardigheden verder gebouwd kunnen worden.
Door middel van reflexintegratie proberen we de reflexen alsnog goed uit te ontwikkelen. Door te kijken naar lichamelijke signalen, maar ook naar uitdagingen (cognitief, sociaal en/of emotioneel) proberen we de route naar de beste versie van jezelf te vinden.

Reflexintegratie is geen quick fix
Er zijn vele bewegingspatronen die elkaar stimuleren of met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kan het soms een puzzel zijn om uit te vinden en te begrijpen waar de uitdaging precies zit. Wat bij de een helpt, hoeft bij de ander niet hetzelfde effect te hebben.
Reflexintegratie is daarom ook geen quick fix. Daarbij duurt het ook even voor je goede neurale verbindingen gemaakt hebt en ook het onderhouden kost tijd en herhaling. Dat is een investering, maar een die je op vele fronten kan helpen, juist omdat het aan de basis staat van je algehele functioneren. Reflexintegratie verbetert en verstevigt je fundament; je basis.

Hoe gaat het in de praktijk?

Met jou samen wordt bekeken wat het beste past. Wat is de uitdaging, wat is het doel. Hoe kom je beter in je vel?
Alles hangt af van het doel en ook van de beginsituatie. Van je uitdaging, en je hulpvraag. We gaan voelen. Ik begeleid je bij het voelen van je lichaam en samen onderzoeken we wat je lichaam aan wijsheid in zich heeft.

Tijdens de begeleiding lig je op een massagetafel, maar de kleren blijven aan. Eigenlijk is het vooral fijn als je armen en benen helemaal bedekt zijn. Dus gewoon makkelijk, lekker zittende kleding aan is het fijnst! Lees verder bij: Hoe gaat reflexintegratie bij Mooi Rechtop