Privacy verklaring Mooi Rechtop

Mooi Rechtop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:www.mooirechtop.nlCharlotte de Bourbonlaan 26 3708 CC Zeist0655905458

Carolien de Koning is Mooi Rechtop. Zij is te bereiken via info@mooirechtop.nl

Persoonsgegevens die Mooi Rechtop verwerkt

Mooi Rechtop verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:– Voor- en achternaam– Geslacht– Geboortedatum– Geboorteplaats– Adresgegevens– Telefoonnummer– E-mailadres– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mooi Rechtop verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

persoonsgegevens

informatie over bijvoorbeeld jouw gezondheid; deze vul je in op inschrijfformulieren of deze heb je verteld gedurende de begeleiding

Mijn website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, neem dan contact met mij op via info@mooirechtop.nl, dan zal ik er alles aan doen deze informatie te verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Mooi Rechtop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– De begeleiding helemaal af te kunnen stemmen op jou persoonlijk

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van een eventuele nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

– Je te informeren over wijzigingen van het traject van begeleiding

Geautomatiseerde besluitvorming

Mooi Rechtop neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Enkel wanneer jij je gegevens invult bij de agenda, zullen deze automatisch verwerkt worden. Hiertoe ben je niet verplicht. Je mag ook gewoon een email versturen met je verzoek tot het plannen van een afspraak.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaren

Mooi Rechtop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor jouw gegevens. Dit zijn overigens de wettelijke bewaartermijnen. Op dit moment geldt een termijn van 15 jaar voor verzamelde medische gegevens en 7 jaar voor belastinggegevens.

Hierin zit jouw aanmelding met alle vragen, het plan, indien we deze samen besproken hebben en wat we elke week behandeld hebben en wat de effecten hiervan waren, zodat de volgende behandeling hierop door kan gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mooi Rechtop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze ook niet met een ander delen enkel wanneer jij hier toestemming voor hebt gegeven. En uiteraard om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer het in overleg gaat, zal het bijvoorbeeld kunnen zijn dat je bij iemand anders verder gaat met de begeleiding.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruiken

Mooi Rechtop gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mooi Rechtop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij kan vragen de gegevens in te zien. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Verwijdering van gegevens kan niet plaatsvinden als de wetgeving mij verplicht de informatie te bewaren.

Mooi Rechtop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Mooi Rechtop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mooirechtop.nl

Al met al doe ik mijn best zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan. Heb je tips hoe ik het nog beter of anders kan doen, dan hoor ik dat graag!Carolien de Koning

18 oktober 2019